Boende Transport *****

Utland

Världsdel

Tipsa gärna om sidor, eller meddela om du hittar något fel. Använd kontaktformuläret
Genom att välja en världsdel i vänster sidokolumn, får du upp länderna här, för mer landsspecifika länkar.

Inrikesresor

Rejseplanen – om kollektivtrafik        http://www.rejseplanen.dk/
Köpenhamns centralstation       https://www.hovedbanen.dk/
DSB      https://www.dsb.dk/
Din offentlige transport     https://dinoffentligetransport.dk/
Bornholmslinjen      https://www.bornholmslinjen.se/
Stora Bält bron     https://www.storebaelt.dk/


Nordjyllands trafikselskab          https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/
Sydtrafik      https://www.sydtrafik.dk/
Midttrafik        https://www.midttrafik.dk/Trafik till Sverige
Öresundståg           https://oresundstag.se/
Öresundsbron       https://www.oresundsbron.com/