Boende Transport *****

Utland

Världsdel

Kommuner

Västra Götaland

Kungälv

Turistsida                 https://www.vastsverige.com/sodrabohuslan/
– – – – –  –          https://www.kungalv.se/kultur–fritid/turist/
Kommunsida            https://www.kungalv.se/

Västsverige.com

Guiden till Bohuslän, Dalsland, Västergötland  och Göteborg
https://www.vastsverige.com/

Städer & Orter

Marstrand      https://www.marstrand.se/

Turistmål – Kungälv

Bohus fästning      https://bohusfastning.com/
Carlstens fästning          https://carlsten.se/