Boende Transport *****

Utland

Världsdel

Kommuner

Västra Götaland

Borås

Turistsida                  https://www.boras.com/
Kommunsida             https://www.boras.se/

Västsverige.com

Guiden till Bohuslän, Dalsland, Västergötland  och Göteborg
https://www.vastsverige.com/

Turistmål – Borås

Borås djurpark      https://www.borasdjurpark.se/
Knallelands shopping   https://knalleland.se/